Wulff-Yhtiöt -päivitys - tulosparannuksen vuosi

Analyytikon kommentti

Nostamme Wulffin tavoitehintaamme 1,65 euroon (aik. 1,35 euroa), mutta pidämme suosituksemme vähennä-puolella yhtiön nostaessa viime viikon perjantaina sanallista arviotaan yhtiön tämän vuoden liiketuloksesta. Nosto oli jo pitkälti ennusteissamme, eikä muuttanut näkemystämme merkittävästi tälle vuodelle, mutta pohja on nyt osaltaan luotu seuraavien vuosien parannukselle. Luotto yhtiöön ja sen suorittamiseen on vahvistunut, mutta arvostus on noussut myös voimakkaasti, eikä tarjoa vielä ohkaisella pohjalla olevalle lähivuosien tuloskasvulle tarpeeksi riskipuskuria.

  • Wulffin viime perjantainen vuoden 2018 liikevoitto-ohjeistuksen nosto oli pitkälti jo ennusteissamme sisällä. Yhtiö odottaa nyt vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan merkittävästi vuodesta 2017 (2017: 0,1 MEUR), kun sen aiemmin odotettiin kasvavan vuodesta 2017. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että joulukuun myynnin jatkuessa odotusten mukaisesti, kokonaisuudessaan liikevoitto tulee kasvamaan yli 1 MEUR:lla viime vuodesta. Ennen sanallisen ohjeistuksen tarkennusta olimme odottaneet noin 1,1 MEUR:n liikevoittoa ja 2,0 %:n liikevoittomarginaalia, joten liiketuloksen selkeä parantuminen oli jo ennusteissamme sisällä. Parantuneen liikevoiton taustalla on ensisijaisesti hyvän taloustilanteen myötä kasvanut liikevaihto ja asiakasmäärät sekä myyntimixin parantuminen, joka näkyy alariveillä myös kokonaisvaltaisten kustannussäästötoimenpiteiden jälkeen nyt kannattavuudessa ja marginaaleissa.
  • Vuoden aikainen yhtiön suorittaminen on nostanut luottamustamme tulosparannukseen selkeästi ja tarkennetun ohjeistuksen jälkeen ennusteemme nousivat lähivuosille kannattavuuden osalta keskimäärin 20 %:lla. Liikevaihdon ennusteemme pysyivät ennallaan. Ennustamme nyt yhtiön liikevaihdon vuonna 2018 olevan 57,7 MEUR ja liikevoiton olevan 1,2 MEUR (aik. 1,1 MEUR). Liikevoittomarginaalin odotamme paranevan nyt 2,0 %:iin (aik. 2,0 %) viime vuoden 0 %:sta. Osakekohtainen tulos nousee 0,13 euroon (aik. 0,12 euroa) viime vuoden -0,03 tappiosta. Vuosina 2019-2020 odotamme liikevaihdon kasvavan 4-5 % noin 63 MEUR:oon vuoden 2020 loppuun mennessä ja liikevoittomarginaalin parantuvan myös vielä maltillisesti noin 2,8 %:iin (aik. 2,3 %) vuonna 2020. Yhtiön kehitys on ollut tänä vuonna nousujohteista ja saman tahdin jatkuessa voi ennusteissamme olla vielä nousuvaraa, mutta epävarmuus tulosparannuksen kestävyydestä on vielä korkealla ottaen huomioon yhtiön viime vuosien historiallisen kehityksen. Markkinan veto työpaikkatuotteille näyttäisi nyt kuitenkin olevan vahvaa työllisyystilanteen mahdollisesti vielä parantuessa, mutta talouskasvun hidastuminen tulee eittämättä näkymään myös Wulffin liiketoiminnassa lähivuosina.
  • Nousseilla ennusteillamme Wulffin lähivuosien (2019-2020E: EV/EBITDA 6x ja P/E 10x) arvostustaso on suhteellisen neutraalilla tasolla. Suhteellisesti yhtiö on arvostettu ensi vuodelle selvästi kansainvälisen verrokkiryhmän yläpuolelle, mikä on mielestämme yhtiön koko, kasvunäkymät, markkinakehitys ja kannattavuustaso huomioon ottaen epäoikeutettua. Yhtiön tuloskasvun tulisi realisoitua selvästi ennusteitamme voimakkaammin, jotta nykyinen arvostus olisi mielestämme houkutteleva. Vaikka luottamus yhtiön tuloskehitykseen ja -käänteeseen on parantunut kuluvan vuoden aikana, näemme riskin alaspäin olevan vielä suuri, eikä arvostus juuri nyt tarjoa tälle riskille tarpeeksi houkuttelevaa puskuria.