YIT-päivitys - toimistomyynnit tukevat leveään ohjeistukseen yltämistä

Analyytikon kommentti

Nostamme YIT:n tavoitehintamme 5,2 euroon (aik. 5,00 euroa), mutta säilytämme vähennä-suosituksemme. Rakennusmarkkinoiden ja talouden tilan heikkeneminen yhdistettynä tuloskasvun riippuvuuteen yksittäisten projektien onnistumisesta ja alisuorittaneiden segmenttien parantamisesta, nostaa yhtiön riskejä. Tämä myös puoltaa varovaista lähestymistä arvostuksen ollessa sektorin korkeimpia.

  • YIT on vuoden 2018 ollut toistuvasti markkinoiden odotuksia jäljessä tuloskehityksellään. Tämän myötä yhtiön kuluvan vuoden ohjeistus on hyvin riippuvainen viimeisen neljänneksen tuloksesta. Tulokselle saatiin viikon aikana vahvistusta, kun YIT ilmoitti myyneensä 4 toimistokiinteistöä, joista 3 liittyy Triplan toimistoihin (Workery East ja West) ja 1 oli Regeneron yhteisyrityksestä löytyvä Tietotie 6. Loppuvuotta tukee myös vertailukautta vahvemmat asuntovalmistumiset Q4:llä Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä, missä kannattavampi kuluttajakysyntä korvaa hieman hiipuvaa yksityissijoittajien kysyntää.
  • Teimme hieman tarkennuksia ennusteisiin kuluvalle vuodelle ja laskimme lähivuosien ennusteita noin 5-10 %:lla. Ennustemuutokset liittyvät lähinnä Triplan kauppakeskuksen tuloutumisen ja valmistumisen tulovirtojen tarkentumiseen, toimistomyynteihin ja Asuminen Venäjän muutoksiin saatujen tilausten ja kommenttien perusteella. Toimistojen kauppahinnoista ei saatu vielä tarkempaa tietoa, minkä vuoksi pidimme aiemmat ennusteemme lähes ennallaan. YIT:llä on selvää varaa parantaa tälle vuodelle ennustamastamme 132 MEUR:n oikaistusta liikevoitosta ja odotammekin edelleen selvää tuloskasvua lähivuosille (oik. EBIT CAGR 17-20e: 9 %). Asuminen Suomi ja CEE- segmentin asuntovalmistumisten laskiessa YIT:n tuloskasvu on ensi vuonna riippuvainen useiden alisuoriutuneiden segmenttien (Asuminen Venäjä, Infra, Päällystys) tuloksen selkeästä paranemisesta, Tripla-kauppakeskuksen kertaluontoisen luonteen omaavista käyvän arvon muutoksista sekä lopun omistusosuuden mukaisesta Triplan rakennusurakan liikevaihdon ja liiketuloksen tuloutumisesta. Useiden segmenttien yhtäaikainen parantaminen rakennussuhdanteen loppuvaiheessa lisättynä yksittäisen suuren ja haastavan projektin loppuunsaattamiseen luo riskejä, joita markkina ei kuitenkaan mielestämme tällä hetkellä hinnoittele lähivuosien arvostukseen.
  • YIT:n ennusteidemme mukaiset oik. P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 7x ja 10x ja EV/EBIT-luvut 8x ja 9x. Ilman Triplan käyvän arvon muutosta vuoden 2019 arvostus nousee vuoden 2020 tasolle (oik. P/E 10x, oik. EV/EBIT 10x). Kertoimet ovat verrokkiryhmän vastaavien tasolla, eikä tarjoa osakkeelle edellä mainittujen epävarmuustekijöiden riskit huomioon ottaen tarpeeksi suurta nousuvaraa. Pohjaamme näkemystämme yli syklin katsovaan neutraaliin arvostustasoon (EV/EBIT: 10x), jota tukee tasepohjainen arvostus (2018e P/B: 1x). Neutraalin arvostuksen vuoksi tuotto syntyy kohtuullisesta osingosta (18e: 5 %), johon nojaaminen tulostason heilahtelun vuoksi on kuitenkin rakennusyhtiöissä epävarmaa.