YIT:ltä uusi strategia ja päivitetyt taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet

Analyytikon kommentti

YIT julkaisi aamulla uuden strategian vuosille 2019-2021 ja päivitti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Olimme odottaneet strategian päivitystä pääomamarkkinapäivän yhteyteen ja se ei tullut yllätyksenä. Taloudellisissa tavoitteissa mikään ei oleellisesti muuttunut, mutta lähivuosien epävarmuudesta kertoo kasvun puuttuminen tavoitteista, kun se vielä vuonna 2017 oli osana tavoitteita. Tätä voi osin selittää epävarmuus tai se, että YIT:n strategian tavoitteena on etenkin kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot.

Strategian pohjana on kaupungistuminen, kestävä kehitys ja digitalisaatio, missä kehittämisen painopisteinä ovat kaupunkikehittäminen ja suhdannekestävä liiketoiminta. Yhtiö aikoo kasvattaa näitä liiketoimintoja investoiden sekä orgaanisesti kasvaen. Kaupunkikehittämisessä YIT onkin jo ottanut askeleita, kun se perusti uuden Kiinteistö-segmentin alkuvuodesta. Suhdanteita kestävät liiketoiminnot perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin sekä vakaaseen kasvavaan kysyntään, jota tukee etenkin YIT:n Päällystys- ja Infra-segmentit. Kestävän suhdannekehityksen liiketoiminnoista yhtiö tavoittelee saavuttavansa noin 100 MEUR:n liikevoittoa vuodesta 2019 alkaen.

Yhtiö ilmoitti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi: yli 12 % sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja 30-50 % velkaantumisasteen (gearing). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa. Aikaisemmin alustavissa pitkän aikavälin tavoitteissaan yhtiö tavoitteli: yli 12 %:n ROCE:a (ennallaan), yli 40 %:n omavaraisuusastetta (pois), positiivista kassavirtaa osinkojen jälkeen (pois) ja vuosittain kasvavaa osinkoa (ennallaan). Tavoitteet pysyivät mielestämme tärkeimmiltä parametreiltaan ennallaan (ROCE-%), mutta positiivisen kassavirran poistuminen antaa mielestämme epävarmemman kuvan yhtiön lähivuosien kehityksestä. Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste pääosin kumoavat toisensa tavoitteina. Huomioitava asia on, että kasvua ei olla millään tavoin huomioitu, kun vuoden 2017 tavoitteita haettiin vielä 5-10 % vuodessa. Yhtiö on jäänyt viime vuosina tavoitteista muun muassa ROCE-%:n osalta (2017: ROCE-% 7 %) ja velkaantumisaste oli viime vuonna noin 60 %. Näkemyksemme mukaan yhtiön odotukset seuraavista vuosista ovat tavoitteiden perusteella epävarmat eikä näkyvyys ole yhtiöllä vielä tarpeeksi kirkas, jotta he pystyisivät antamaan parempia suuntaviivoja yhtiön kehityksestä rakennussuhdanteen mahdollisen käänteen lähestyessä.