YIT:n CMD avasi strategiaa seuraaville vuosille

Analyytikon kommentti

Toistamme YIT:n vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehintamme 5,75 euroon (aik. 5,50 euroa). YIT:n eilen järjestämä CMD vahvisti näkemystämme yhtiön tulevaisuuden suunnasta ja avasi liiketoimintojen strategisia linjauksia sekä tavoitteita tarkemmin. Yhtiössä keskitytään nyt kannattavuuteen ja pääoman tehokkuuden lisäämiseen sekä suhdannekestävään vakaaseen liiketoimintaan. Odotamme yhtiöltä tuloksellisesti heikoksi jäävän vuoden 2018 jälkeen selkeää tulosparannusta vuosille 2019-2020. Positiivisesta keskipitkän aikavälin tuloskasvunäkymästä huolimatta suhtaudumme osakkeen lyhyen aikavälin potentiaaliin varauksella.

  • YIT järjesti CMD:n eilen torstaina. Tilaisuudessa käytiin läpi yhtiön nykytilannetta, uutta strategiaa, hankeportfoliota ja kannattavuuden kehitystoimia, sekä esiteltiin Triplan kauppakeskus -hanketta tarkemmin. Yhtiö kertoi taustoja CMD:llä strategian fokusalueista, missä keskiössä on urbaanien alueiden hankekehitys ja ei-sykliset liiketoiminnot. Yhtiö kertoi, että sen hankekehitysportfolio on suurin piirtein noin 4 000 MEUR:n arvoinen ilman nykyistä Tripla-hanketta. Suunnitteilla olevat projektit liittyvät aluekehityshankkeisiin, vapaa-ajan kohteisiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin. Ei-syklisistä liiketoiminnoista on tarkoitus saavuttaa noin 100 MEUR:n liikevoitto jo ensi vuodesta alkaen, joka tulee ensimmäisinä vuosina muodostumaan muun muassa omistusten vuokratuotoista, käyvän arvon muutoksista ja sijoitusten arvonnoususta. Yhtiö toisti aikaisemman tulosohjeistuksensa, mutta kertoi vuoden 2019 näkymien olevan heikommat Asuminen Suomi ja CEE-maat -segmentissä muiden segmenttien parantaessa tästä vuodesta.
  • Teimme selviä muutoksia ennusteisiimme lähivuosille CMD.n tietojen perusteella. Vuodelle 2018 ennustemuutoksemme olivat marginaalisia, mutta nostimme vuosien 2019-2020 ennusteita keskimäärin noin 23 % pääosin Kiinteistöt-segmentin muutoksien vuoksi. Ennustamme YIT:n liikevaihdon laskevan vuonna 2018 noin 2 % 3772 MEUR:oon (aik. 3791 MEUR) ja oikaistun liikevoiton olevan 141,5 MEUR (oik. EBIT-% 3,8 %). Vuoden 2018 oikaistua liikevoittoa painaa alkuvuoden projektiheikennykset, mutta uskomme loppuvuoden kiinteistömyyntien paikkaavan tilannetta. Odotamme YIT:ltä voimakasta tulosparannusta vuonna 2019 ja 2020. Ennustamme yhtiön liikevaihdon laskevan vuonna 2019 3 % 3644 MEUR:oon pääosin Asuminen Suomen alhaisimpien valmistumisten johdosta ja oikaistun liikevoiton olevan 247 MEUR (EBIT-% oik. 6,8 %) pääosin Tripla-hankkeen valmistumisesta johtuvan tuloutumisen seurauksena.
  • Ennusteillamme YIT:n arvostustaso vuoden 2018 oikaistulla P/E- ja EV/EBIT-kertoimilla nousee korkeaksi (18e: 15x ja 13x), mutta laskee ensi vuonna alhaiseksi Triplan-kauppakeskushankkeen tuloutumisen myötä (2019e: P/E: 7x EV/EBIT: 7x). Pidämme vuoden 2019 tulosta kertaluonteisena, emmekä näe yhtiössä selvää nousuvaraa lähivuosien kovasta tulosparannuksesta huolimatta. Tavoitehintamme nojautuu YIT:n neutraaliin tasepohjaiseen arvostukseen (2019e: 1x P/B-luku), joka tukee osaketta tällä hetkellä kohtuullisen hyvän osinkotuoton lisäksi (18-19e 4,4 %).