Toimariblogi: Miten meillä menee? Osa 2019

Inderes Toimariblogi: Miten meillä menee? Osa 2019

Kirjoitin vuosi sitten pienen talouskatsauksen firmamme kehityksestä, koska tätä tunnutaan kysyvän meiltä varsin ahkerasti. Perinteen ylläpitämiseksi käyn tässä läpi kehitystämme tilikauden 2019 näkökulmasta.

Lähdimme vuoteen 2019 analyysiyhtiönä ja tulimme vuodesta ulos alustapalveluna, joka yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Analyysitoiminnot vastaavat suurinta osaa liiketoiminnastamme, mutta lisäksi teemme nyt sijoittajaviestinnän streaming-palveluita, sijoittajaviestinnän analytiikkaa ja neuvonantoa, virtuaaliyhtiökokousratkaisuja, rakennamme sijoittamisen netti-TV:tä ja osakesijoittajien digipalvelua. Joku voisi ajatella, että rönsyämme liian moneen suuntaan samanaikaisesti. Todellisuudessa kehitämme alustaamme kurinalaisesti ja kaikki toimintomme kytkeytyvät saman ongelman ratkomiseen: kuinka yhdistää sijoittajat ja yritykset sekä saada tieto kulkemaan tehokkaammin näiden välillä.

Jokainen toimintomme lähes 50 hengen organisaatiossa on siis linkitetty toteuttamaan tätä tehtävää ja toiminnot myös tukevat luontevasti toisiaan luoden verkostovaikutuksia. Liiketoimintamallissamme yhdistyvät asiantuntijatyö, oma teknologia-alusta sekä siihen kytkeytyvä yhteisömme. Tarkkaa kategoriaa yrityksellemme ei ole löydettävissä, mutta samalla nautimme siitä, että luomme uudenlaista toimijaa ja joudumme jatkuvasti haastamaan omaa määritelmäämme. Mitä teemme, kehittyy jatkuvasti. Miksi teemme, pysyy kuitenkin samana.

Käsittelen tekstissä ensin kehityksemme keskeisten sidosryhmiemme (henkilöstö, yhteisö, asiakkaat) osalta ja lopuksi sen, minkälaisia taloudellisia tuloksia sen myötä saavutettiin (osakkeenomistajat) ja kuinka investoimme tulevaan. Pidämme kurinalaisesti kiinni yrityksemme taloudellisesta hyvinvoinnista jo senkin takia, että meidän olisi huono arvostella muiden liiketoimintaa, jos emme osaisi pitää omasta taloudestamme huolta. Taloudellinen menestys on meille polttoainetta, jonka avulla pystymme toteuttamaan olemassaolomme tarkoitusta entistä vaikuttavammin.

Henkilöstön osalta jatkoimme siirtymäämme itseohjautuvaan organisaatiomalliin. Henkilöstömme määrä kaksinkertaistui rekrytointien ja yritysoston myötä. Vaikka työtä on paljon, olemme suhteellisen hyvin löytäneet itsellemme sopivan organisaatio- ja johtamismallin, mikä on säteillyt positiivisesti toimintaamme. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus pysyi maagisella nollatasolla ja erityisen tyytyväinen olen siitä, että merkittävästä yrityskaupasta huolimatta kaikki ovat pysyneet mukanamme. Ostamamme Flik Media jatkaa toimintaansa omalla brändillään ja itsenäisenä yhtiönä. Olemme yritysoston suhteen pyrkineet ennemmin luomaan edellytyksiä yhtiöiden integroitumiselle kuin tiukasti integroimalla, mikä on sopinut itseohjautuvuuteen hyvin.

Yhteisömme koko rekisteröityneiden käyttäjien määrällä mitattuna kasvoi viime vuonna yli 55 tuhanteen. Valtaosa on Free-jäseniä ja Premium-jäsenten määrä on hyvässä kasvussa. Pidämme Free-palvelun erittäin kattavana voidaksemme tuoda huippulaadukkaan tietopalvelun kaikkien sijoittajien ulottuville. Vuosi oli analyysimme osuvuuden kannalta historiamme parhaita, mikä todennäköisesti vahvisti yhteisömme luottamusta meihin. Liiketoimintamme elää puhtaasti sijoittajayhteisömme luottamuksesta, sillä ilman sijoittajien luottamusta palvelumme pörssiyhtiöille olisivat enemmän tai vähemmän hyödyttömiä. Yksisuuntaisen viestinnän sijaan ideamme on myös luoda dialogia markkinatoimijoiden välille, missä Sijoitusfoorumimme otti tuntuvan loikan eteenpäin viime vuonna. Sijoitusfoorumi-keskustelualustamme idea on rakentaa yhteisö, jossa sijoittajat auttavat sijoittajia. Mukana keskustelussa ovat myös analyytikkomme sekä muutamien rohkeiden yhtiöiden toimitusjohtajat.

Pörssiyhtiöasiakkaiden osalta onnistuimme uusmyynnissä hyvin, mikä tarkoitti sijoittajille, että palvelustamme tuli jälleen sisällöltään rikkaampi. Yhtiöseurantapalvelumme asiakasmäärä kasvoi 15:llä vajaaseen 100:aan, eikä yrityskauppoja lukuun ottamatta yksikään pörssiyhtiö irtisanoutunut vuoden aikana palvelusta. Pörssiyhtiöt ovat omaksuneet hyvin omistajille tarjottavan riippumattoman tiedon arvon, vaikka analyysin näkemys ei välttämättä aina ole yhtiölle mieluisa. Puolustamme joka päivä riippumattomuuttamme, jotta pääomamarkkinallemme ei käy kuten Ruotsissa, jossa commissioned research on saanut hieman ikävän maksetun mainonnan maineen vivahteen. Samalla meidän on muistettava, että analyysin riippumattomuus katoaa, jos olemme kriittisiä pelkästään riippumattomuutta todistaaksemme. Olemme onnistuneesti laajentaneet orgaanisesti ja Flik-yrityskaupan kautta tarjontaamme muihin sijoittajaviestinnän ratkaisuihin pääasiassa videoviestinnän alueella. Yhdessä Flikin kanssa palvelemme Suomessa ja Ruotsissa yli 140 pörssiyhtiötä. Synergiat Flikin kanssa niin myynnin kuin yhteisten ratkaisujen rakentamisessa ovat edenneet odotuksia paremmin. Myös sijoittajapalautteen mittauspalvelumme tuote sai ensimmäiset asiakkaansa.

Taloudellinen kehityksemme jatkui hyvänä. Liikevaihtomme konsernitasolla kasvoi 56 % ja oli 5,0 miljoonaa euroa (2018: 3,2 miljoonaa euroa ja kasvua 40 %), missä on mukana 3 kuukautta Flik-yrityskaupan vaikutusta. EBITA-liikevoittomme oli hyvä 19 % (2018: 19 %). Analyysipalveluiden markkina on kehittynyt viime vuosina uudesta kilpailusta huolimatta kannaltamme suotuisaan suuntaan ja listautumismarkkina on antanut meille myötätuulta. Rahoitimme Flik-yrityskaupan käteisvaroilla sekä omalla osakkeella ottamalla Flikin avainhenkilöt osakkaiksi ja pidimme taseemme velattomana.

Näkymämme kuluvaan vuoteen ovat hyvät koronakriisistä ja taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. Arvioimme liikevaihtomme ylittävän 7 miljoonaa euroa tänä vuonna. Itseohjautuvuuteen kuuluva organisaation evolutiivinen ”sense & respond” -ajattelutapa on toiminut hyvin nopeassa toimintaympäristön muutoksessa. Olemme pystyneet sopeutumaan koronatilanteeseen nopeasti sekä tarjoamaan ratkaisuja, joilla ratkomme asiakkaillemme kriisistä aiheutuvia välittömiä ongelmia. Etenkin videoviestinnän ratkaisut ja virtuaaliyhtiökokousratkaisut ovat olleet kysyttyjä, mutta myös sijoittajien valtavasti kasvanut tiedontarve heijastuu positiivisesti liiketoimintaamme. Liiketoiminnallemme negatiivista on ollut analyysipalveluiden uusmyynnin hidastuminen, listautumismarkkinan hiljentyminen sekä sijoittajatapahtumien peruuntuminen.

Ylläpidämme tänä vuonna hyvää kannattavuustasoa, mutta rakennamme samalla perustaa yhtiömme pitkän ajan elinvoimaisuudelle. Investoimme parhaillaan merkittävästi tuotekehitykseen uusissa ratkaisuissa, joilla tehostaa yhtiöiden ja sijoittajien välistä tiedonkulkua. Tunnustelemme myös kansainvälistymistä. Ruotsissa meillä on pieni, mutta hyvin menestyvä streaming-liiketoiminta vahvoilla asiakkuuksilla. Kasvua emme kuitenkaan tavoittele kasvun takia, vaan pysymme aina niillä alueilla, joissa meillä on intohimoa. Yhtenä ikuisuustavoitteenamme on yrityksenä olla aina mieluummin pieni ja erinomainen kuin suuri ja keskinkertainen.