AAK AB: Inbjudan till AAK:s kapitalmarknadsdag den 29 november 2022

Lehdistötiedote

Koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och andra ledande befattningshavare i AAK att informera representanter från finansmarknad och media om AAK:s uppdaterade strategi och tillväxtmöjligheter, samt om företagets finansiella utveckling och framsteg inom utvalda fokusområden.

Evenemanget avslutas med ett rundabordssamtal där valda personer i ledande befattningar inom AAK diskuterar marknadstrender, konsumentbeteende, hållbarhet och dess konsekvenser.

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Under hela evenemanget kommer aktuella lokala covid-19-relaterade restriktioner att följas.

Format
Kapitalmarknadsdagen kommer att genomföras som ett hybridevent, med möjlighet att närvara antingen online eller fysiskt på Grand Hôtel.

Agenda
Programmet inleds kl. 11:30 med registrering och en lättare lunch. Presentationerna startar kl. 12:30. Under eftermiddagen kommer det att hållas en kortare paus samt en frågestund. Evenemanget slutar senast kl. 17:00.

Plats
Grand Hôtel ligger på Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök www.grandhotel.se.

Anmälan
För mer information och anmälan, besök www.aak.com/sv-se/investerare/kapitalmarknadsdag/. Vänligen bekräfta ditt deltagande senast den 22 november 2022 kl. 10:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Holmqvist
Tillförordnad Head of IR & Corporate Communications
Telefon: +46 708 37 66 77
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 11:00 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad "bättre" innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.