AFRY har vunnit en order värd 70 miljoner DKK för det danska Vejdirektoratet för ett större infrastrukturprojekt i Köpenhamn

Lehdistötiedote

Nordhavnstunneln är ett av de största infrastrukturprojekten i Köpenhamn i decennier. Projektet innebär att en 1,4 km lång tunnel byggs under Svanemøllebukten och att en ny hamn anläggs. Tunnelprojektet ska underlätta framtida stadsutveckling i Nordhavn och samtidigt minska den tunga lastbilstrafiken i Köpenhamns innerstad.

Danska Vejdirektoratet ansvarar för att bygga Nordhavnstunneln åt Köpenhamns kommun.

När tunneln är färdig förbinder den de två stadsdelarna Østerbro och Nordhavn, och ansluter till den befintliga Nordhavnsvejtunneln, en 600 meter lång tunnel med ett eget SCADA-system.

- Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget och att kunna tillhandahålla vår expertis och kunskap inom avancerade styrsystem åt både Köpenhamns kommun och Vejdirektoratet. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med dem ännu en gång, säger Kasper B. Nielsen, marknadsområdeschef för avancerad automation på AFRY i Danmark.

AFRY har samarbetat med danska Vejdirektoratet sedan 1990-talet med olika uppdrag.

En tekniskt utmanande uppgift kräver expertkunskaper
Eftersom implementering och utvidgning av ett SCADA-system är en tekniskt utmanande uppgift valde det danska Vejdirektoratet att separera styrsystemet från själva tunnelbygget och hitta en leverantör med specifik expertis inom styrsystem för tunnlar.

- Det är viktigt att vi drar lärdom av erfarenheterna från när Köpenhamns kommun byggde Nordhavnsvejtunneln. Vårt fokus är att ha ett helt integrerat system som fungerar från dag ett på båda vägsträckorna. Det är en tekniskt utmanande uppgift som blir ännu mer komplicerad av att det även ingår att ansluta det nya systemet till det befintliga SCADA-systemet i Nordhavnsvejtunneln. Vi är därför mycket glada att kunna ge uppdraget till AFRY, säger Silas Nørager, projektledare på Vejdirektoratet och ansvarig för styrsystemet i Nordhavnstunneln.

Ett SCADA-system är en typ av styrsystem som ska samla in, analysera och visualisera data. Systemet implementeras och används för att förse personalen med information om incidenter, tekniska fel och behov av säkerhetsåtgärder.

Enligt planen ska Nordhavnstunneln stå klar för trafik 2027, med en förväntad kapacitet på 8200 fordon per dygn.