AppSpotr AB: Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission

Lehdistötiedote

27 741 aktier emitterades till kursen 12,62 kronor som kvittning för 350 000 kronor. Med emissionen ökar aktiekapitalet med 138 705 kronor.

Efter emissionen uppgår därmed det totala antalet aktier till 1 941 960 stycken och aktiekapitalet till 9 709 800 kronor.

För mer information om kvittningsemissionen och betalning av köpeskilling för APTR SL AB se pressmeddelande från 8 september.