Aptahem uppmärksammar World Sepsis Day 13 september

Lehdistötiedote

Varje år drabbas ca 40 000 personer av sepsis i Sverige och totalt i världen mellan 47 och 50 miljoner varav ca 11 miljoner dör av sepsis. (www.globalsepsisalliance.org).

Den 13 september infaller World Sepsis Day vars syfte är att uppmärksamma och höja medvetenheten kring sepsis. Bakom initiativet står organisationen Global Sepsis Alliance som i år bjuder in till ett seminarium den 16 september. Seminariet är kostnadsfritt och kan följas digitalt eller på plats i Berlin. Det består av tre delar: vetenskapliga presentationer med kända talare inom området, en internationell best-practice-panel samt ett välgörenhetsevent för att samla in pengar till forskningen. Länk till evenemanget: https://10yearswsd.org/.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: [email protected]

Om Sepsis

Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.