Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2023

Lehdistötiedote

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder

Mikael Wiberg, Alecta

Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2023.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] per post till Eva Klasén, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.