Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo lanserar ett helt nytt hjälpmedel för personer med nedsatt handfunktion

Lehdistötiedote

[Arbeta i trdgrden med Carbonhand]

En handske, många möjligheter
Carbonhand® är ett assisterande hjälpmedel i form av en kraftförstärkande handske med trycksensorer i fingrarna och handflatan som känner av användarens behov av support. När användaren initierar ett grepp reagerar trycksensorerna och artificiella senor tillför den kraft som behövs. Förutom själva handsken består Carbonhand av en liten kraftenhet som fördelar kraften efter behov. Den kan bäras på ryggen, runt midjan eller i en väska, vilket gör det enkelt att ha den med sig. Genom det sofistikerade kontrollsystemet kan handskens funktion anpassas precis efter användarens individuella behov. 

För personer med nedsatt handfunktion
Effekten av Carbonhand är omedelbar. Med en tillförd kraft på upp till 20 Newton (N) per finger kan en stor del av de personer som har nedsatt styrka i handen få tillbaka mycket av sin handfunktion och återuppta aktiviteter och hushållssysslor. Carbonhand används till exempel av användare som drabbats av stroke, MS, plexusskada, perifier nervskada, ryggmärgsskada eller en traumatisk handskada.

Klinisk data påvisar förbättrad handfunktion
Tidigare versioner av Carbonhand används sedan nio år tillbaka av personer runt om i världen som ett assisterande hjälpmedel, och ett flertal kliniska studier med nära 200 deltagare visar att användarna efter 4-12 veckors användning av handsken förbättrar både sin egna greppstyrka och handfunktion samt dessutom upplever en förbättrad livskvalitet. Deltagarna i dessa studier har haft nedsatt handfunktion på grund av en mängd olika bakomliggande orsaker, allt ifrån olika sjukdomar eller olycksfall till ålder, och använt Carbonhand antingen som ett assisterande hjälpedel, i ett rehabiliteringsprogram eller ingått i en kontrollgrupp som fått traditionell standardbehandling.

"Preliminära resultat från den senaste studien visar att personer som levt med nedsatt handfunktion i genomsnitt 10 år, redan efter sex veckors användande av Carbonhand i genomsnitt förbättrar sin egen greppstyrka med 27%*. För personer med nedsatt handfunktion innebär detta en enorm frihetskänsla. Att kunna genomföra vardagliga saker som att dricka kaffe, äta mat själv och leka med barnen innebär en kraftigt förbättrad livskvalitet och självständighet!" säger Petter Bäckgren, VD, Bioservo.

Carbonhand 2.0 - en helt ny kraftförstärkande handske
Den nya generationen av Carbonhand är en helt ny produkt med många förbättringar jämfört med tidigare. Kraftenheten är helt ny med starkare och snabbare motorer för att hjälpa till i fler situationer och för fler personer, handsken har en helt ny design för att kunna tas på och användas av personer med helt olika former på händerna, fler sensorer och ett helt nytt kontrollsystem ser till att handsken kan anpassas efter alla individuella behov. Det går att koppla en extern aktiveringsknapp till handsken för de som har riktigt svaga händer. Med en app i en smartphone eller surfplatta kan både terapueter och användare anpassa och skapa egna profiler för hur handsken ska fungera. Användaren kan till exempel behöva mer support vid fritidsaktiviteter och mindre vid enklare hushållssysslor, det är då enkelt att växla mellan profilerna med ett knapptryck på handsken. I appen kan dessutom användaren se sin egen handaktivitet, exempelvis antalet utförda grepp och hur mycket Carbonhand hjälper till i det dagliga livet. 
Läs mer om Carbonhand (https://www.bioservo.com/sv/haelso-sjukvard)

 

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
[email protected]

Niklas Lagström, Brand Manager Life Science, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
[email protected]

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.
 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 [email protected],är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

* Kottink AIR, Nikamp CDM, Buurke JH, Bos F, van der Sluis CK, van den Broek M, Onneweer B, Stolwijk-Swüste JM, Brink SM, Rietman JS, Prange-Lasonder GB. Six weeks use of a wearable soft-robotic glove during ADL: preliminary results of ongoing clinical study. International Federation of Societies for Surgery of the Hand and International Federation of Societies for Hand Therapy, IFSSH & IFSHT, London, 6-10 juni 2022. Den kliniska prövningen har genomförts inom ramen för iHand-projektet. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 801945.