Camurus AB: Camurus presenterar uppdaterad vision för tillväxt och finansiella utsikter till 2027 på Kapitalmarknads- och FoU-dag

Lehdistötiedote

"Camurus har haft en stark utveckling och finansiell tillväxt under de senaste åren och är väl positionerat för fortsatt tillväxt och hållbart värdeskapande.", säger Fredrik Tiberg, Camurus vd och koncernchef. "Vår ambition är en femfaldig ökning av våra intäkter under de kommande fem åren, med en rörelsemarginal på cirka 50 procent, drivet av fortsatt marknadspenetration och expansion av vår ledande produkt Buvidal[®], nya godkännanden och lansering av långt framskridna utvecklingsprogram, samt globalisering av verksamheten."

Presentationerna kommer att finnas tillgängliga via länk på Camurus hemsida www.camurus.com.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
[email protected] 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
[email protected]

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CAMX".  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2022 kl. 08:30.