Corem Property Group: Corem säljer fastigheter i Borås, Lerum och Göteborg för 200 mkr

Lehdistötiedote

"Dessa avyttringar är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i mer prioriterade segment", säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.
Frånträde är planerat till den 3 oktober 2022.
Följande fastigheter omfattas av försäljningen:
Borås - Fjädern 3, Fjädern 4, Pantängen 19, Rotorn 1
Lerum - Ölslanda 1:255
Göteborg - Arendal 5:1, Tingstadsvassen 30:2
Corem Property Group AB (publ)
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, [email protected]
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, [email protected]
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, [email protected]
Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.