Electrolux och designduon Rave Review inspirerar människor att behålla sina kläder längre

Lehdistötiedote

Globalt hamnar uppskattningsvis 73 procent av allt textilavfall på tippen eller bränns [2]. Atacama-öknen i Chile, där världens näst största klädkyrkogård ligger, har snabbt förvandlats till en symbol för "fast fashion" och ökningen av textilavfall. Enligt UNECE [3] hamnar 21 miljarder ton kläder i en deponi varje år. Enbart i Atacama-öknen dumpas uppskattningsvis 39000 ton kläder varje år.

"Förutom utmaningarna med "fast fashion" är det tydligt att vi behöver förändra sättet som vi använder och vårdar våra kläder. Genom forskning vet vi att en förlängning av våra kläders livslängd med så lite som nio månader kan minska koldioxidutsläppen, vattenförbrukningen och avfallsmängderna med upp till 20-30 procent. Det finns olika sätt att göra detta på: genom att reparera eller återbruka gamla kläder samt vädra, rengöra kläderna med ånga eller tvätta dem på ett mer hållbart sätt", säger Vanessa Butani, VP Group Sustainability på Electrolux.

Det är anledningen till att Electrolux har valt att samarbeta med designduon Rave Review, kända för sina färgstarka och återbrukade high-end-kollektioner, i följande syfte: att skänka nytt liv åt kasserade kläder från klädkyrkogården i Atacama. Resultatet är världens första kollektion av återbrukat mode från Atacama. Målet är att rikta fokus mot det växande avfallsproblemet som modeindustrin orsaker och visa upp ett inspirerande exempel som kan leda till förändrat konsumentbeteende.

"Vi har alltid varit övertygade om att framtidens mode inte kan fungera på samma sätt som idag. Jag tror att vi alla måste ändra på oss, på ett eller annat sätt. När det gäller mode är förmodligen den mest påtagliga och enklaste metoden att vårda de kläder vi redan har", säger Livia Schück, medgrundare och Creative Director på Rave Review.
 

Mål: Få kläder att hålla dubbelt så länge med halverad miljöpåverkan till 2030
Genom att modernisera textilvårdstekniken för alla material och inspirera till bättre klädvårdsvanor, strävar vi efter att halvera klädvårdens miljöpåverkan och förlänga kläders genomsnittliga livslängd.

"Electrolux har en långsiktig strategi där målet är att minska vår klimatpåverkan avsevärt. Som klädvårdsexperter utvecklar vi redan avancerade tekniska tvättlösningar som får kläderna vi använder att hålla längre - och minskar både vatten- och energiförbrukningen. Men som företag kan vi inte ensamma ansvara för att tillhandahålla lösningar: Vi hoppas att vi kan inspirera och utbilda konsumenter i hur de kan få de kläder de redan äger att hålla längre, vi vill göra allt vi kan för att bidra till denna förändring", säger Elisa Stabon, Care Experience Development Director på Electrolux.

Forskning visar att det finns ett akut behov att hjälpa människor förstå hur de bäst kan vårda sina kläder och uppmuntra så många som möjligt att anamma mer hållbara rutiner för klädtvätt: att tvätta mindre, rengöra med ånga mer, tvätta fulla maskiner och i lägre temperaturer.

"Om alla gjorde en liten förändring för att bryta sitt mönster, skulle var och en av oss kunna minska kläders negativa miljöpåverkan. En sänkning av tvättemperaturen och byte från pulver till flytande tvättmedel kan innebära en besparing motsvarande 50 kg koldioxid per maskin och år. Om denna kunskap skulle sprida sig och få miljoner av konsumenter att göra likadant, skulle effekten bli enorm", avslutar Vanessa Butani.

För mer information:
electrolux.com/breakthepattern (http://www.electrolux.com/breakthepattern)

Kommentar till redaktör/Ytterligare information till modesektorn:

Vi har skapat en kollektion i begränsad upplaga där varje produkt är unik och tillverkad av kasserade kläder räddade från Atacama-öknen. Syftet är att starta en diskussion kring det faktum att vi måste bli bättre på att vårda de kläder vi redan äger. Kollektionen kommer inte att säljas, vårt syfte var aldrig att starta ett nytt klädmärke, vi ville bara skapa något med Rave Review som kunde inspirera människor att se på sina kläder med nya ögon och fundera över hur de bäst kan ta hand om dem.

"I vår design strävade vi efter att förstärka känslan av det ofullkomliga. Det bidrar till att ge tyget karaktär och gör det betydligt roligare och mer intressant att jobba med jämfört med ett nytt och stumt tyg", berättar Josephine Bergqvist, medgrundare och Creative Director på Rave Review.

Om Rave Review:

Den svenska designduon Rave Review är känd för sina återbrukade kollektioner och innovativa metoder för att förvandla hemtextilier till åtråvärda modeplagg. Ett år efter examen från Beckmans Designhögskola startade Josephine Bergqvist och Livia Schück märket 2017 utifrån en stark övertygelse om att branschen måste bli mer hållbar.

Rave Review har blivit ett varumärke för återbrukade kollektioner och är ett hett namn inom den internationella modeindustrin. De har blivit uppmärksammade i Vogue, deltagit i GucciFest, vunnit priser och utmärkelser och deras kollektioner har burits av Kylie Jenner och Emma Watson.

Kommentar till redaktör/Ytterligare information till hållbarhetssektorn:

70% av de kläder vi kasserar i Europa slängs på grund av att de har en permanent skada, till exempel att färgen har blekts, plagget har krympt eller fått fläckar som inte går bort [4].
●29% av européerna tvättar nu regelbundet sina kläder i 30 grader eller lägre.
●Endast 14% sa att de vill sänka temperaturen oftare.
●69% av européerna tvättar huvudsakligen sina kläder i 40 grader eller högre medan 12% tvättar regelbundet i 60 grader (TLR).

Ladda ner Electrolux-rapporterna här:
The truth about laundry, (https://admin.betterlivingprogram.com/wp-content/uploads/2021/02/Electrolux_TheTruthAboutLaundry_WhitePaper-1.pdf) Better Living Report (https://admin.betterlivingprogram.com/wp-content/uploads/2020/05/Better-Living-Report-2019.pdf), Care Label Project (https://www.aeg.se/care/inspiration/care-label-project/)

[1] Electrolux. The Truth About Laundry. Stockholm: Electrolux, 2021. [https://admin.betterlivingprogram.com/wp-content/uploads/2021/02/Electrolux_TheTruthAboutLaundry_WhitePaper-1.pdf] (Accessed 2022-07-08) Electrolux. The Truth About Laundry. Stockholm: Electrolux, 2021. [https://admin.betterlivingprogram.com/wp-content/uploads/2021/02/Electrolux_TheTruthAboutLaundry_WhitePaper-1.pdf] (Accessed 2022-07-08)

[2] Ellen MacArthur Foundation. A new textiles economy: Redesigning fashion's future 2017. Isle Of Wight: Ellen MacArthur Foundation, [https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy] (Accessed 2022-07-08).
 

[3] United Nations Economic Commission for Europe. Fashion and the SDGs:what role for the UN? Geneva: UNECE, 2019.  [https://unece.org/DAM/RCM_Website/RFSD_2018_Side_event_sustainable_fashion.pdf] (Accessed 2022-07-08).

[4]AEG. Care Label Project Lookbook 2017. Stockholm: Electrolux Group 2017. [https://www.aeg.se/siteassets/common-assets/04.-care/inspiration/clp/care_label_project_lookbook.pdf] (Accessed 2022-07-08)