Embracer Group AB: Inbjudan att delta online vid Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupande information

Lehdistötiedote

Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Lars Wingefors och CFO Johan Ekström. Dennis Berggren, aktieanalytiker från Carnegie, kommer att moderera presentationen och en frågestund efter huvudpresentationen.

Datum: 21 september 2022

Tid: 15:00-17:00 (centraleuropeisk tid)

Plats: Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad, alternativt via videolänk.

Videolänk: här (https://tv.streamfabriken.com/embracer-group-agm-2022)

Hela årsstämman kommer att sändas online. Se separat kallelse till årsstämman för instruktioner om hur man anmäler sig för personligt deltagande på Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad: https://embracer.com/release/notice-of-annual-general-meeting- in-embracer-group-ab-3/ (https://embracer.com/release/notice-of-annual-general-meeting-%20in-embracer-group-ab-3/) . Under avsnittet "Deltagande per distans" i kallelsen hittar du ytterligare information om villkoren för att delta i stämman och online som aktieägare eller gäst.

Frågor bjuds in i förväg via e-post till: [email protected] live under presentationen via en digital meddelandefunktion (ej tillgängligt på YouTube).

Presentationen kommer även att sändas på Embracer Groups officiella Youtube-kanal: här (https://www.youtube.com/embracergroup)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Beatrice Forsgren, Head of Brand & Communication Embracer Group

Tel: 070 452 57 63, E-mail: [email protected]

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 127 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via [email protected] 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv