Epiroc emitterar gröna obligationer för SEK 2 miljarder

Lehdistötiedote

Epiroc emitterade igår SEK 2 miljarder i gröna obligationer med stort intresse från investerare och med en orderbok överstigande SEK 3 miljarder. Löptiden är 5 år och obligationen har två trancher, en fast och en rörlig. Den fasta tranchen på SEK 1.5 miljarder erhöll en kupong på 4.155% och den rörliga tranchen på SEK 0.5 miljarder prissattes till 3M STIBOR plus 1.20%. Obligationen är emitterad under Epirocs Euro Medium Term Note (EMTN) program, med hänvisning till Epirocs nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer som är tillgängligt på Epirocs Skuld-sida (https://www.epirocgroup.com/se/investors/debt). Obligationerna kommer att vara listade på Euronext Dublin. SEB och Nordea ledde gemensamt transaktionen och SEB agerade rådgivare för det gröna ramverket.

"Epiroc spelar en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle", säger Håkan Folin, Epirocs Ekonomi- och finansdirektör. "Den nya finansieringen kommer att stödja oss då vi fortsätter vår hållbarhetsresa och investerar i innovativa produkter och teknologier som gör våra kunders och vår egen verksamhet mer hållbar". 

Medlen kan användas för att finansiera projekt inom följande tre kategorier. Det gröna obligationsramverket inkluderar ytterligare exempel på hur medlen kan användas.
  • Produkter och produktionsteknologier. Exempel på dessa inkluderar batterielektriska maskiner, diesel-till-batteri konverteringsteknologi, produkterbjudandet batterier som tjänst, automations- och digitaliseringslösningar som ökar effektiviteten och minskar utsläppen, design för återvinning, cirkuläritet och återanvändning av material, samt certifierade råmaterial som t.ex. fossilfritt stål.
  • Energieffektivitet. Detta kan t.ex. inkludera utveckling av designlösningar och datahantering för att optimera kunders energieffektivitet samt installering av solpaneler vid Epirocs tillverkningsenheter.
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten. Detta kan inkludera utveckling av effektiv borrutrustning för vattenbrunnar och reducering av avloppsvatten i verksamheten.

Epirocs ambitiösa hållbarhetsmål för 2030 inkluderar en halvering av sina CO\2\e-utsläpp. Under 2021 fick Epiroc validering från Science Based Targets initiative (SBTi) för sina mål att halvera CO\2\e-utsläppen i egna verksamheten samt från användningen av de sålda produkterna. SBTi validerade att Epirocs klimatmål är i linje med att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, vilket är konsekvent med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål.

[image] En Epiroc Scooptram ST14 Battery lastare

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
[email protected]

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.