ES Energy Save Holding AB: Komplettering: Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

Lehdistötiedote

Tidigare utsänt pressmeddelande kompletteras härmed avseende uppgifter om ordervärde och leverans. 

Affären genomförs under det innevarande brutna räkenskapsårets andra kvartal (augusti till oktober 2022) till ett totalt ordervärde om ca NOK 1 600 000 och bidrar positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden. Leverans kommer att ske under september till oktober 2022.