Essity presenterar ny organisation och förändringar i koncernledningen

Lehdistötiedote
I den nya organisationsstrukturen kommer Essity att bestå av fyra affärsenheter:  
  •     Consumer Goods Americas 
  •     Consumer Goods EMEA 
  •     Professional Hygiene
  •     Health & Medical

Consumer Goods Americas kommer att innefatta kategorierna Consumer Tissue, Baby Care, Feminine Care och Incontinence Products Retail i USA, Kanada och Latinamerika. Andres Gomez, för närvarande Vice President Sales and Marketing Hygiene Andean and Caribbean inom Essity, utnämns till chef för Consumer Goods Americas. 

Affärsenheten Consumer Goods, med Volker Zöller som chef, förblir oförändrad men kommer att byta namn till Consumer Goods EMEA. 

Affärsenheten Professional Hygiene kommer även att innefatta verksamheten Latin America Professional Hygiene. Pablo Fuentes, idag chef för Essity Latin America, kommer att anta rollen som chef för affärenheten. Han efterträder Don Lewis, som har bestämt sig för att lämna Essity vilket har meddelats tidigare.

Affärsenheten Health & Medical Solutions kommer att innefatta den medicinska verksamheten i Latinamerika och byta namn till Health & Medical med Ulrika Kolsrud som chef. 

Dessutom kommer den globala enheten Global Operational Services att omvandlas till Digital and Business Services. Enheten kommer att ledas av en Chief Digital Officer. 

Global Procurement, idag en del av den globala enheten Global Operational Services kommer att integreras i Global Supply Chain, med Donato Giorgio som chef.

Robert Sjöström, för närvarande chef för Global Operational Services, får en ny roll inom Essity och lämnar koncernledningen. Han kommer att fortsätta att rapportera till Essitys vd och koncernchef Magnus Groth i sin nya roll som Senior Advisor Strategic Projects.

- De här förändringarna kommer att förenkla och förbättra vår organisation och därmed öka effektiviteten och förmågan att dra nytta av innovation och digitalisering inom Essity. De kommer också att stärka fokus på våra konsumentproduktkategorier i Nord- och Sydamerika, säger Magnus Groth, Essitys vd och koncernchef.

Samtliga förändringar träder i kraft den 31 december 2022. Rekryteringen av tjänsten som Chief Digital Officer inleds nu. 

- Jag önskar Andres, Pablo och Robert lycka till i sina nya roller och ser fram emot att arbeta med dem när vi fortsätter att bygga ett ännu starkare Essity för framtiden, säger Magnus Groth.

Vinda, Essity Australasia och Knix påverkas inte av ovanstående förändringar. Essitys koncernfunktioner och den globala enheten Global Brand, Innovation & Sustainability förblir oförändrade.