Freja eID Group: Freja eID och Billo i samarbete kring inkluderande digital post

Lehdistötiedote

Billo är en digital brevlåda där användaren kan samla all post, både fysisk och digital. Billo fungerar dels som en digital brevlåda, där användaren kan ta emot och hantera digital post från både myndigheter och företag. Utöver det finns en funktion som gör att användaren även kan få sin fysiska post skannad av Billo och distribuerad elektroniskt till sin digitala brevlåda.

Billo blir den första aktör att erbjuda valfrihet kring digital post från privata företag. Sedan tidigare finns två digitala brevlådor för myndighetspost, men för privata avsändare har det endast funnits en leverantör.

Johan Eklöf, vd Billo AB kommenterar:
"Precis som Freja utmanade den monopolliknande situationen inom e-legitimering, gör Billo en liknande insats för mer valfrihet och inkludering kring digital post. Som det är idag måste man vara kund i en viss bank för att kunna få sin digitala post från ett företag, vilket gör att över en miljontals svenskar inte har något alternativ till klimatpåverkande pappersbrev. Tack vare samarbetet med Freja kommer vi öppna för en stor användargrupp att ta del av den smidighet och hållbarhet som en digital brevlåda innebär."

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
"Vi kan inte fortsätta digitalisera samhället med system och lösningar som inte alla svenskar har möjlighet att ta del av. Vi ser detta inom e-legitimering och vi ser det inom digital post. Samtidigt är avtalet med Billo inte bara viktigt ur ett inkluderingsperspektiv. De nya gemensamma funktioner vi kommer lansera med säker direktåtkomst till din digitala post från Freja tror jag kommer vara en ögonöppnare för många vad gäller användarupplevelsen i en e-legitimation."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: [email protected]