Green Landscaping Group slutför förvärvet av Braathen Landskapsentreprenør AS i Norge

Lehdistötiedote

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om förvärv av Braathen Landskapsentreprenør AS. Den 31 augusti 2022 erhölls godkännande från Konkurrenstillsynen i Norge, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Braathen Landskapsentreprenør AS med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 531 468 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 54518 617aktier

Tidigare ägare i Braathen Landskapsentreprenør AS är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6september 2022, klockan 16:00 CEST.