Indutrade AB: Indutrade förvärvar CaTec - specialist inom klimatmätningsteknologi

Lehdistötiedote

CaTec är en specialist inom klimatmätningsteknologi och erbjuder ett brett utbud av mätinstrument och sensorer till kunder baserade i Benelux-regionen. Produkterna används för olika applikationer inom bland annat meteorologi, hortikultur, HVAC, klimatforskning, processindustri och läkemedelstillverkning. Produktutbudet kompletteras av eftermarknadstjänster där bolaget erbjuder kalibrering, reparation och underhåll samt systemintegration och teknisk support på plats hos kund. CaTec grundades 1995, har 14 anställda och är baserat i Wateringen, Nederländerna.

Förvärvet stärker Indutrades position inom attraktiva marknadssegment och CaTec, med sin tekniska expertis och sitt omfattande produktutbud - tillsammans med starka underliggande marknadsdrivkrafter - har goda möjligheter att leverera fortsatt hållbar lönsam tillväxt.

Tillträde ägde rum den 8 september och CaTec kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux. Förvärvet är Indutrades 12:e under 2022 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 9 september 2022

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.