Information om det andra inlösenförfarandet i Betsson AB (publ)

Lehdistötiedote

Bolaget offentliggör nu information gällande det andra inlösenförfarandet.

Utdelning:

Utdelningen per aktie uppgår till 1,97 SEK, motsvarande en utdelningssumma om 269,5 miljoner SEK. Den totala utdelningen under 2022, tillsammans med det tidigare genomförda inlösenförfarandet, uppgår därmed till 539 miljoner SEK.

Tidplan:

Första dag för handel i Betsson-aktien exklusive rätt till inlösenaktie: 9 september 2022

Avstämningsdag för aktiesplit: 12 september 2022

Handel i inlösenaktier: 14 september till och med 27 september 2022

Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier: 30 september 2022

Utbetalningsdag för inlösenlikviden: 5 oktober 2022

Handelsinformation:

A-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons A-aktie: SE0018535676

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie A: BETS IL A

ISIN-kod för Betsson IL A: SE0018535692 

Handelsplats för Betsson IL A: Spotlight Stock Market

B-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons B-aktie: SE0018535684

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie B: BETS IL B

ISIN-kod för Betsson IL B: SE0018535700

Handelsplats för Betsson IL B: Nasdaq Stockholm

För mer information om inlösenprogrammet, se Betsson AB:s webbplats under avdelningen Investor relations - Aktien - Utdelningsinformation.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
[email protected]

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS-B).