Instalcobolag i nytt uppdrag åt LKAB

Lehdistötiedote

Entreprenaden innefattar grundläggning inklusive VS i mark för att ansluta byggnaderna till färdiga system för VS och fjärrvärme inom Vitåfors nya industriområde. Uppdraget startar under september 2022 och ska vara färdigställt under tredje kvartalet 2023.

- Det här är ett relativt stort byggprojekt där tidsplanen är snäv och det krävs mycket noggrann planering för att klara att leverera i tid med hög kvalitet. Särskilt utmanande är att större delen av arbetet ska utföras under vintertid i arktiskt klimat. Vi är stolta över uppdraget som bygger på stor erfarenhet och ett långtgående samarbete med LKAB, säger Mattias Nilsson, vd på MRM Mining.

Anläggningsprojektet omfattar nybyggnation och flytt av befintliga logistiklösningar, funktioner och anläggningar som är viktiga för LKAB:s ordinarie verksamhet i Vitåfors, men som idag är belägna inom ytor som har anvisats för framtida anläggningar.

För ytterligare information:

Mattias Nilsson, vd MRM Mining, 070-600 60 75, [email protected]
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, [email protected]

Mikael Uusitalo, Projektledare, Anläggningsprojekt LKAB Malmberget, 070-319 24 11, [email protected]

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 120-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se