Loomis AB: Uppdatering om Loomis pågående aktieåterköp

Lehdistötiedote

Per den 31 augusti 2022 har bolaget under tredje kvartalet återköpt 434 000 egna aktier. Bolagets totala innehav av egna aktier uppgår därmed till 2691 782. Det totala antalet aktier i bolaget, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 75 279 829.

För information om transaktioner i återköpsprogrammet, se: http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheter/corporate-actions/repurchase-of-own-shares

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

1 september 2022