MilDef Group AB: Inbjudan till investerarpresentation gällande MilDefs förvärv av Handheld Group

Lehdistötiedote

En konferens (på Teams) för investerare, analytiker och media kommer att hållas klockan 11.00 - 11.45 den 12 september, under ledning av Björn Karlsson, VD och Daniel Ljunggren, CFO. 

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågestund.

Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Välkommen!

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom att klicka på denna Teams-länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVmOTJlMjEtYTVlMS00M2ExLThiMTMtOGJhZTBhZTc1YWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6527c14-57a2-40cd-8519-6f681a5dffe2%22%2c%22Oid%22%3a%2241be3984-b3bb-4872-a5ef-b90bbc25d6ac%22%7d) eller ring enligt nedan (endast ljud).
Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)
Ange konferens-ID: 745 803 122#

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 08:35 CET.