MilDef Group AB: Två ledande befattningshavare i MilDef ökar sina innehav i bolaget

Lehdistötiedote

Efter förvärvet av 881 600 aktier uppgår Fredrik Jacobssons (Chief Sales Officer) innehav till 1 031 600 aktier, motsvarande 2,59 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.[1]

Efter förvärvet av 881 600 aktier uppgår Fredrik Perssons (Chief Technical Officer) innehav till 889 600 aktier, motsvarande 2,23 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.[1]

\1\Totala antalet aktier inkluderar antalet aktier som kommer att emitteras i samband med apportemissionen på cirka 80 MSEK med en teckningskurs på SEK 71,02, annonserat i ett separat pressmeddelande den 12 september, 2022 avseende förvärvet av Handheld Group AB. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 13:00 CET.