Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd

Lehdistötiedote

Pegrocos sedan tidigare kommunicerade försäljning av portföljbolag Nordic Lift ("Bolaget" eller "Nordic Lift") till TK Elevator Sweden AB (tidigare Thyssenkrupp Elevator Sweden) har idag slutförts då tillträde skett. Transaktionen har genomgått sedvanlig prövning av Konkurrensverket.

Pegroco investerade i det Varbergsbaserade familjeföretaget RC-Hiss år 2016 och förvärvade då 90,1 % av bolaget och har därefter följt en offensiv tillväxtagenda med ett flertal tilläggsförvärv och etableringar på nya verksamhetsorter. Nordic Lift specialiserar sig på renovering, nyinstallation och service av hissar i Västra Sverige.

Pegrocos totala investering summeras till 29 MSEK vilket innebär en utväxling på 5x investerat kapital med en beräknad IRR om 50 %. Stamaktiens substansvärde per senaste redovisade kvartal (2022-06-30) påverkas endast marginellt av transaktionen.

- Avyttringen av Nordic Lift följer i spåren av en allt snabbare konsolidering i marknaden efter TK Elevator's och andra internationella aktörers inträde på den svenska marknaden samt ett konkurrenskraftigt erbjudande kombinerat med en attraktiv utvecklingsplan för Nordic Lift, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.