Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Valberedning inför Platzers årsstämma 2023

Lehdistötiedote

Valberedningen består av:
Charlotte Hybinette (styrelsens ordförande)
Kristina Brandt (Neudi & Co)
Hans Ljungqvist (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän)
Jonas Rosman (Länsförsäkringar Skaraborg)

Valberedningen representerar tillsammans 74 % av rösterna i Platzer.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 23 mars 2023.

Aktieägare som vill ta kontakt med valberedningen gör det lämpligen via e-post, valbere[email protected] post, Platzer Fastigheter Holding AB,
att: Valberedningen, Box 211, 401 23 Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, vd, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, tel: 0721-27 77 78

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg med ett värde
om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.