SciBase: Nevisense detekterar skador på hudens barriär hos möss orsakade av tvättmedel

Lehdistötiedote

Användning av både professionella rengöringsmedel och rengöringsmedel för hushållsbruk är förenat med en ökad risk att utveckla allergiska besvär. I linje med detta är en försämring av epitelbarriären också förknippad med utvecklingen av allergiska sjukdomar.

Syftet med studien var att använda Nevisense och elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att bedöma effekten av kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel på hudbarriären hos möss. Studiens övergripande resultat indikerar att:
  • Även vid mycket låga koncentrationer kan rengöringsmedel för hushållsbruk påverka integriteten hos epidermis, vilket leder till en försämrad hudbarriär.
  • En långvarig exponering av tvättmedelsrester i kläder kan successivt försämra barriären, vilket leder till en högre risk för sensibilisering av allergena ämnen.
  • Rengöringsmedel kan också förvärra redan existerande allergiska sjukdomar som atopisk dermatit (AD), vilket ökar sjukdomens svårighetsgrad.
  • EIS är ett snabbt och pålitligt verktyg för in-vivo detektion av barriärfunktionen med möjliga tillämpningar i dermatologiska och kosmetiska studier.

"Sedan 1960-talet har vi sett en pandemisk ökning av förekomsten av allergiska sjukdomar vilket drabbat en miljard individer. Denna studie belyser risken av att tvättmedel bidrar till denna utveckling, vilket beskrivs ytterligare i vår "epithelial barrier hypothesis". Det ät mycket glädjande att se att EIS-mätningar kan identifiera en försämring av hudbarriären i ett så tidigt skede och vid så låga tvättmedelskoncentrationer. EIS är ett alltmer användbart verktyg för sådana utvärderingar" säger Professor Cezmi Akdis vid SIAF (Swiss Institute of Asthma and Allergy Research).

"Detta är en fascinerande studie som visar den negativa effekten av vanliga hushållstvättmedel på hudbarriären, och även om det är en musstudie så kan man se tydliga konsekvenser för den allmänna befolkningen. Hudbarriärens integritet är en viktig faktor vid många allergiska sjukdomar och EIS-mätningar av hudbarriären kan ge unika och värdefulla insikter i förebyggande och hantering av dessa sjukdomar. Studier har redan visat att Nevisense kan särskilja patienter med och utan atopisk dermatit genom icke-lesionala hudmätningar och har potential att kunna följa förbättringar efter behandling. Vi tror att Nevisense och EIS har potentialen till att bli en standard inom vården inom detta område och innebär en mycket stor framtida potential för SciBase.", säger Simon Grant VD SciBase.

För mer information vänligen kontakta:
Simon Grant, VD SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected] 

Certified Advisor (CA):.

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: [email protected]

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.