Sebastian Schlasberg ny COO på Castellum AB

Lehdistötiedote

Sebastian Schlasberg kommer senast från fastighetsinvesteraren Scius Partners där han varit ansvarig för Asset management. Dessförinnan har Sebastian jobbat i olika roller på Corem, bland annat som regionchef för Stockholm, och dessförinnan på Catella.

"Jag är glad över att få välkomna Sebastian Schlasberg till Castellum. Genom Sebastian kommer Castellum att få en COO med bred erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som transaktionsmarknaden. COO har ett stort ansvar för den operativa verksamheten i koncernen tillsammans med våra regionala vd:ar, och ansvarar för etablering av enhetliga och effektiva arbetssätt i bolaget", säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum AB.

"Jag är ödmjuk och tacksam över möjligheten att få bli en del av Castellum och ser mycket fram emot att tillsammans med alla anställda bidra till bolagets fortsatta utveckling", säger Sebastian Schlasberg.

För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB, 070-458 24 70

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se