Sensor Alarm Norden AB meddelar utfall i optionsinlösen

Lehdistötiedote

Under perioden 31 augusti till 14 september 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Totalt nyttjades 203 944 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande ett värde om cirka 92 KSEK. Emissionskostnaderna relaterade till inlösen av teckningsoptionerna av serie TO 1 uppgår till cirka 106 KSEK.

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras 203 944 aktier. När aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Sensor Alarm att uppgå till 15 608 984 och aktiekapitalet till 1 560 898,40 SEK. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 3 oktober 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 5 oktober 2022.