Sjöstrand Coffee Int AB: Omsätting 1,51 MSEK för Augusti

Lehdistötiedote

Koncern Augusti 2022 Augusti 2021 Ack 2022 Ack 2021
Omsättning 1 510 1 460 17 234 13 386
Resultat -531 -207 -2 264 -126

Sjöstrand landar en försäljning på 1,51 MSEK för August månad (1,46 MSEK Augusti 2021) med ett resultat på -531k (-207k Augusti 2021).