Skanska tecknar tilläggskontrakt för utbyggnad av flygplats i Portland, Oregon, USA för USD 422M, cirka 4,1 miljarder kronor

Lehdistötiedote

Kontraktet rör arbetet med projektet Terminal Core Expansion, och omfattar interiöra och exteriöra arbeten.

Byggnationen pågår och merparten ska vara färdigställt till 2025.