SKF tillkännager förändringar i koncernledningen

Lehdistötiedote

Göteborg, 16 september 2022: SKF tillkännager utnämningen av Henry Wang till President, China and Northeast Asia.

Henry är för närvarande VD för Alstoms verksamhet i Kina och var tidigare koncernchef för KUKA i Kina. Mellan 1997 och 2019 innehade Henry ett antal roller inom SKF, bland annat som chef för Industrial Sales i Kina.

Henry har en MBA från University of Calgary och en ingenjörsexamen från Shanghai Jiaotong University.

Rickard Gustafson, VD och koncernchef, säger: "Henrys ledarskapsförmågor, erfarenhet och regionala kunskap kommer hjälpa oss att öka hastigheten på vår framgångsrika utveckling i Kina och nordostasien."

Henry börjar på SKF den 8 oktober och ersätter Patrick Tong som, som tidigare kommunicerats, pensioneras från SKF.

Aktiebolaget SKF
      (publ)