Spherio Group ingår avtal med smyckesdesignföretaget Sophie by Sophie för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Lehdistötiedote

"Det är med glädje vi idag presenterar vår fjärde kund till Spherio Solutions. Att få möjligheten att samarbeta med Sophie by Sophie, som med sin unika lekfulla kombination av modernt och klassiskt skapat en helt egen stil, är något vi är stolta över. Vi ser även hur efterfrågan på vår SaaS- och logistiklösning tydliggörs inom allt fler produktkategorier, där vårt samarbete med Sophie by Sophie är det första inom kategorin smycken, vilket vi ser positivt på. Detta stärker vår tro på att vår nya strategiska inriktning är helt rätt och att Spherio Solutions är en lösning för bredare segment av produkter" säger Mikael Wiborgh, tf. VD, Spherio Group AB (publ).

"Sophie By Sophie har sedan starten år 2006 varit i framkant för vågade och färgstarka smyckeskombinationer för kvinnor i alla åldrar. Ett av våra kärnvärden har alltid varit omsorg - för människor och vår planet. Vi är mycket glada att få samarbeta med Spherio, ett företag som arbetar för en hållbarare framtid och som sammanstrålar företag och konsument. Vi ser fram emot att få nå ut till fler med våra smycken och ge dem det långa liv de förtjänar" säger Antonia Górny, Sales Manager på Sophie by Sophie.

Under oktober månad kommer Sophie by Sophie driftsättas på Spherio Solutions. Innan driftsättningen kommer Sophie by Sophie att sälja utgående lager på Spherio Groups plattform Yaytrade med preliminär start för den första försäljningen i september. Detta kommer ge Bolaget en SaaS-intäkt för de tre första månaderna september, oktober och november plus en fast intäkt per hanterad produkt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]
För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.