Swedbank: Höjda räntor i inflationens spår

Lehdistötiedote

─ Riksbanken har underskattat inflationen under sommaren, som dessutom väntas stiga ytterligare och toppa på över 10 procent i november. Det gör att Riksbanken kommer fortsätta att höja styrräntan vilket i sin tur leder till högre rörliga bolåneräntor, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Swedbanks prognos innebär att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter i september, följt av 50 punkter i november och 25 punkter i februari. Det innebär att styrräntan når 2,25 procent. På sikt väntas inflationen sjunka tillbaka och understiga inflationsmålet 2024, vilket ger utrymme för Riksbanken att sänka räntan till 2 procent under våren 2024.

Bundna boräntor väntas sjunka något från och med nästa år
Riksbankens räntehöjningar medför att de rörliga bolåneräntorna justeras upp ytterligare under 2022. Swedbank räknar med att den rörliga räntan når 3,4 procent redan i december, vilket kan jämföras med att de låg på 1,4 procent i december förra året.

─ De bundna bolåneräntorna har redan stigit påtagligt och vi bedömer att toppen är nära. Från och med nästa år ser vi en viss nedgång. När Riksbanken sänker styrräntan 2024 räknar vi med att även den rörliga bolåneräntan sjunker något, säger Andreas Wallström.

Korta marknadsräntor drivs upp under hösten
Swedbank räknar med att svenska marknadsräntor, främst med kortare löptider, fortsätter att stiga i närtid, men att de planar ut när centralbankerna slår av på räntehöjningstakten. Swedbank bedömer dessutom att Riksbanken inte kommer att höja lika mycket som diskonteras på räntemarknaden, vilket innebär att räntorna sjunker från och med nästa år.

Swapspreadarna, skillnaderna mellan swap- och statsräntorna, har på sistone vidgats till historiskt höga nivåer. Swedbank räknar dock med att spreadarna gradvis minskar något framöver för att landa på nivåerna före pandemin, vilket bidrar till att swapräntorna sjunker något under nästa år.

Läs hela analysen i den bifogade rapporten Räntebladet (PDF).

Kontakt:
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank, tel +46 72 229 2007
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank tel +46 73 042 16 49