TagMaster AB: TagMaster introducerar ny mindre och snabbinstallerad sensor för fordonsdetektion - FlexMag Mini

Lehdistötiedote

Pressmeddelande,Stockholm 16 september 2022

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, presenterar vid ITS World Congress i Los Angeles, 18-22 september, en nyutvecklad fordonsdetekteringssensor som installeras på en bråkdel av tiden jämfört med traditionella induktiva slingor. FlexMag Mini är den minsta sensorn hittills gjord för att klara extrema förhållanden och tar mellan två och fem minuter att installera.

Markdetektering kännetecknas av oöverträffad noggrannhet, men är krånglig och tidsödande att installera. De slingor som läggs ut kräver att körfält hålls avstängda under lång tid och att man skär i trottoaren vid installation eller för att byta ut. Med FlexMag Mini kan vägoperatörer få exakt detektering för alla tillämpningar med minimala körfältsavstängningar.

"Vi introducerade den ursprungliga trådlösa FlexMag för att ersätta sårbara loopar med slingor, som lätt går sönder. FlexMag Mini, som har vårt uppgraderade batteri och radioapparater i ett mindre paket, installeras på bara två till fem minuter", säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

FlexMag Mini är ett resultat av erfarenheter från miljontals timmar av drift av sensorer i olika typer av miljöer runt om i världen. Resultatet är den minsta sensorn hittills gjord för att klara extrema förhållanden.

ITS World Congress är årets största händelse på området med fokus på smart mobilitet och digitalisering av transporter. Kongressen är det årliga firandet av smart rörlighet som understryker vikten av intelligenta transportsystem (ITS).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, [email protected]

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: [email protected] , www.tagmaster.com