Telia Company emitterade idag en hybridobligation om 600 MEUR

Lehdistötiedote

Agneta Wallmark, Telia Companys chef för Group Treasury, säger: "Det är en fortsatt volatilitet på finansmarknaden och 2022 har varit utmanande för emittenter av obligationer. I och med den här andra hybridtransaktionen i år har Telia åter öppnat marknaden efter sommaren för hybridobligationer. Vi är väldigt nöjda med det stora intresset idag från kreditinvesterare, vilket gav oss en möjlighet att refinansiera ytterligare delar av de utestående hybridobligationerna med justeringsdatum i april till en rimlig kostnad.

Hybridobligationen förväntas tilldelas kreditbetygen BBB- (S&P) samt Baa3 (Moodys), vilket motsvarar två steg under Telias långsiktiga kreditbetyg, och kommer att klassas som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Den kommer att redovisas som räntebärande skuld och kommer vara efterställd Telias övriga räntebärande skulder.
Ett anbud för att återköpa upp till 600 MEUR av hybridobligationerna med inlösendatum i april 2023 har också meddelats. Anbudet utgör en del av bolagets strategi att proaktivt förvalta portföljen med hybridobligationer och den totala storleken på bolagets utestående hybridobligationer kommer att förbli oförändrad. Denna tidiga refinansiering stärker balansräkningen genom att ersätta mer kortsiktiga hybridobligationer med en mer långsiktig obligation.
Utsedda rådgivare till Telia Company för denna transaktion var Barclays, BNPP, Citigroup (B&D) och NatWest Markets.
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).