Tingsvalvet förvärvar

Lehdistötiedote

2022-09-16 13:00

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.

Fastigheten är belägen i Askersund och den uthyrningsbara arean uppgår till 1 160 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 1,5 miljoner kronor och uthyrningsgraden, en hyresgäst, uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 10 år. Förvärvet görs till en direktavkastning strax över 7 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VDMagnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70618 24 61Tel: + 46 70618 24 60

Email: [email protected]: [email protected]

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.