Aloitamme Orava Asuntorahaston seurannan lisää -suosituksella

Laaja raportti
Inderes

Orava Asuntorahasto on ensimmäinen suomalainen asunto -REIT, joka on vapautettu tuloverosta ja luovutusvoittoverosta tietyin edellytyksin. Orava tarjoaa Suomen asuntomarkkinoille sijoittamiseen uuden likvidin instrumentin, joka on myös piensijoittajien ulottuvissa.Yhtiö keräsi 4.10.päättyneessä listautumisannissa noin 27 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Oravan toimintamallina on ostaa kokonaisia kiinteistöjä tukkumarkkinoilta alennettuun hintaan, vuokrata ne eteenpäin ja myydä vuokrakäytöstä vapautuvia asuntoja käypään hintaan markkinoille. Yhtiön toimintamalli ja siihen liittyvä sääntely-ympäristö mahdollistavat tukkualennusten sekä asuntojen arvonnousun tehokkaan kanavoinnin osinkoinasijoittajille. Tekemiemme arvioiden pohjalta yhtiön tavoittelema 7-10 % osinkotuotto NAV:lle on pitkällä aikavälillä realistinen.

Aloitamme Orava Asuntorahaston seurannan lisää-suosituksella. Yhtiön osakekurssi on noin 3 prosenttia alle osakekohtaisen nettovarallisuuden. Pidämme nykyistä arvostustasoa edullisena, sillä se tarjoaa arviomme mukaan lähivuosina noin 8-9 % osinkotuoton. Perustamme suosituksemme rahaston NAV:n erinomaiseen tuotto/riski -suhteeseen sekä hyvään likviditeettiin verrattuna muihin asuntosijoittamisen vaihtoehtoihin.