Näemme osakkeessa nousuvaraa fuusion luomasta epävarmuudesta huolimatta

Inderes analyysi
Inderes

Lähivuosien ennustamamme lievän operatiivisen tuloskasvun, kohtuullisen osinkotuoton ja selvästi verrokkiryhmää alempien tuloskertoimien myötä näemme osakkeessa edelleen maltillista nousuvaraa fuusion luomasta epävarmuudesta huolimatta.

Inderes Premium
Premium ei aktivoitu

Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.